Att komma samman…

En grupp kan öka vårt medvetande Inget är en slump När en grupp samlas sker det alltid för att de ska göra ett arbete gemensamt bortom vår förståelse. Därför är…

0 kommentarer