Från nuets kraft kan du lära dig att leda från mellanrummet!

Den nya tidens ledarskap

Det systemiska ledarskapet öppnar för ett mönster av samskapande, också med dem som du inte har en aning om att de verkar med oss. Det finns så många olika sätt att leda. Det nya tidens ledarskap handlar om att låta sig bli ledd. Är vi i en grupp så leder gruppens själ oss till ett genombrott. Det trickiga är att vi då inte kan ha några ambitioner. Vi kan inte heller försöka formulera mål, de tar oss in i framtiden från det vi redan vet. Egentligen kontrollerar vi ingenting om vi väljer att leva i nuet. Det är i total närvaro i stunden som vi formulerar vår framtid. I nuet existerar tid på ett helt annat sätt än vad vi lärt oss. För att gå in i det fältet behöver vi öppna för långsamheten lov. Vi ser de andra, är öppen och ärar var och en. Vi väntar på vårt ledarskap och de andras i växelverkan. När någon annan leder drar vi oss tillbaka och när vi leder så drar sig de andra tillbaka. På så sätt investerar vi minsta möjliga energi i det vi ska åstadkomma i vårt samskapande. Ingen är först och ingen är sist. Alla skapar ett mönster tillsammans. Det innebär att vi alla behöver landa på samma energinivå. Om vi vågar att överlämna oss till en grupp kommer gruppens själ skapa denna energinivå. Det är på detta sätt vi kan skapa en säker resa, och ingen kommer att bli utmattad. När hela gruppen kommit till en plats där det är dags att vila så gör man det, och då vilat man verkligen. Inget varande, inget görande utan bara vila. Tillsammans gläds man åt den individuella och gemensamma resan utan mål. Förundran öppnas i varje stund och det är resan som är det viktiga. Så en dag är målet där som skapats av livet, inte gruppens medlemmar. Då ler vi och säger: Wow var det hit vi skulle tillsammans.

Vad människor behöver!

När vi lär oss att leda från mellanrummet genom att hela tiden vara i kontakt med det okända i oss och mellan oss kan vi åstadkomma underverk tillsammans. Det är inte vad människor vill ha som vi erbjuder, utan vad människor behöver. Vi vet dock inte vad människor behöver, det vet livet. Vi gör oss beredda att överlämna oss till det som livet väntar på. Vi måste då också lära oss att vänta och inte ha bråttom. När vi har öppnat vår dörr till det okända och är bredd att gå den vägen kommer vi att öppna för vårt bidrag och våra gåvor till livet. Vi bryr oss då inte så mycket om andras gåvor och bidrag mer än att vi samarbetar för att skapa något större. Vi ärar andra och deras gåvor. Om någon i en grupp inte har ”kommittat” sig till sin dörr till det okända, försöker att ta av andra eller låta andra bära deras liv är detta inte möjligt.

Hur ska vi då kunna ha ett växelverkande ledarskap? För mig är det möjligt i nuet om vi känner tillit. När vi väl öppnat vår dörr så vet vi också från vårt hjärta att vi alla är sammankopplade i ett vackert mönster. Livet kommer ta oss till dem vi ska samarbeta med. Detta samarbete pågår tills det är färdigt, och då kommer andra att samarbeta med.

Kanske syns vi inte därute, kanske ser vi inget just nu. De som syns där ute är ofta vad människor vill ha! Vi söker snabba lösningar i dagens allt snabbare tempo. Prestation och ambition öppnar inte för visioner. Visioner tillhör livet och kommer till dem som kan bära dem en stund utan personligt intresse och vinning.

När vi lever genom att överlämna oss till livet så kommer vi samman med andra på ett helt annat sätt. Vi vet intuitivt vilka vi ska samskapa med. Så är det bara. Vi dömmer ingen, alla har sin resa att göra. Om vi öppnar våra inre ögon så vet vi bara, här och nu, vilka steg vi ska ta. När vi lär oss att leda från mellanrummet behöver vi kunna äga både vårt ljus och mörker. Vi tillhör de människor som vågar äga det som är vårt som vi inte projicerar på andra. Gör vi detta så ser vi direkt, och arbetar för att hämta hem våra projektioner. Det är först då gruppen tillsammans kan äga gruppens syfte. Det syftet är vad denna grupp ska tillföra varje medlem.

Att lära sig leda från mellanrummet   

Att lära sig leda från mellanrummet innebär också att vi ärar det mönster som skapas mellan oss och vi bjuder in kaos. Det kaos som livet skapar för att åstadkomma förändring. I kaos finns alltid en ordning och om vi tillsammans vågar vänta kommer alltid den ordningen att visa sig mer och mer. Det vi sedan skapar äger livet! Den största utmaningen är nog att släppa pengar som drivkraften i det vi gör. En annan utmaning är att öppna för just det som kommer utan att förstå varför. En tredje utmaning är att sätta en gräns till dem som projicerar sitt mörker på oss eller andra i gruppen. Det kan ske på ett värdigt sätt. En fjärde utmaning är att lära sig att gå långsamt och inte tänka kvantitet. En femte utmaning är att lära sig se sanningen och att framgång kommer från sanningen, inte från det vi gör. Människor som varit chefer och haft möjlighet att styra i det gamla paradigmet har nog svårast med detta ledarskap. De behöver falla ned för att låta sig bli ledd.

Systemiskt ledarskap innebär i sitt essens att vi gör oss av med alla föreställningar, lagar, idéer, koncept osv för att ett nytt system ska visa sig. Vi lyssnar inåt och utåt i samma ögonblick. Väntar på ordningen, stannar i mellanrummet och de större perspektivet som vill visa sig. Vi styr inget.

Välkommen till det femte utvecklingsprogrammet i nuets kraft . Där lär du dig att öppna dina systemiska ögon, att leda från mellanrummet och samskapandet osynliga kraft. Du tar dig till din dörr till det okända och det är bara du som väljer om du vill öppna den.

Vad lär du dig

När du går denna utbildning lär du dig att coacha andra till detta ledarskap. Det går inte att öppna denna typ av ledarskap inom en organisation, eftersom vi där styr och producerar vi. Där finns också en grundare och en ledare vars mål och värdegrund vi ska följa. Mellan organisationer och i nätverk är det dock möjligt. Det är också möjligt i nätverk, communities och grupper med syfte att samskapa. När du är i en grupp med syftet transformation öppnas alltid ett samskapande. I framtiden kommer vi att få se helt andra former och sätt att organisera oss för att öppna detta ledarskap där alla leder, där ingen leder utan livet leder genom visioner. Det organisatoriska sättet att förändra är föråldrat.

Vi människor har alla gåvor bortom vad vi kan förstå eller förklara. För att öppna denna dörr behöver vi först lyfta fram och lära oss att förhålla oss till en mängd kollektiva illusioner!

  • Illusionen om den goda modern och fadern som vi söker och projicerar på andra. När de inte fyller den roll vi vill blir vi frustrerade och dömande. När andra inte passar in i vår mall väljer vi bort dem och ser inte att livet är så mycket mer än vår historia som vi så lätt fastnar i. Den goda modern och fadern finns inte, det är att söka människor som är gudar. Vi människor, alla, är bara människor med våra förtjänster och brister. Vi har alla en gåva att tillföra livet. Den gåvan kan bara öppna sig om vi öppnar vårt hjärta bortom dömande och värderande och vågar att överlämna oss till livet.
  • Illusionen om att vi kan styra, den illusion som får oss att skapa detaljerade projekt och planer. Projekt och planer som vi formulera tar oss från livet. De egentliga planerna kommer från livet och tar oss till en öppen plats i oss. De får oss att göra det som andra inte vill göra.
  • Illusionen om förnöjsamhet som vi tror är slutdestinationen, men när vi kommit hem till oss själva (vår själ och ego i förening) vet vi att det är då det börjar. Det arbetet pågår fram tills vi dör den fysiska döden. Våra olika bidrag till livet/världen är inte stora och inte små, de bara är. Dessutom är de oändligt många, och aldrig som vi tror. Undrar hur många vi ska hinna med innan vi dör! Om vi har ambitioner och springer i livet missar vi dem. För att komma till ett bidrag behöver vi gå långsamt, vara fokuserade och öppna samt överlämna oss till det som vill födas.
  • Illusionen om att individuella och kollektiva mål kan ta oss framåt. Tyvärr formuleras mål aldrig från nuet utan från historien, vilket innebär att vi sitter fast i denna vår historia. Det är bara i nuet som vi kan öppna något nytt. Där existerar vi bara utan historia eller framtid. Det vi gör i nuet, förändrar dock hela vår historia.
  • Illusionen om att vi är speciella och viktiga. Det gör oss arroganta och självömkande. När vi förstår att vi har ett unikt uppdrag känner vi oss aldrig viktiga och speciella. Då kan vi istället börja att bli nyfikna på andra människor.

Nu kan du välja flyttfågeln och amöbans djupa visdom!  När jag forskade om samarbete och gick med detta ord – samarbete – i 8 år fick jag en djup insikt som jag kallade flyttfågeln. Vi kan välja fågeln som flyttar fokus i varje möte. Det gör vi lättare med dem som är så olika oss själva som möjligt. Det betyder inte att vi behöver lämna vår grupp (ursprunget), men vi berikar oss med andra fåglar. Det öppnar oss för att i vår grupp lita på att alla är ledare. Hur skulle annars fåglarna kunna flyga så långt! De byter hela tiden ledare! Alla har sitt unika ledarskap. Jag kallade det också ”förmågan att skapa ett amöbaliknande samarbete”. Vilken styrka ett sådana samarbete har. Då vågar vi följa, stanna i nuet och släppa kontrollen. Bara då är gruppens själ där med sitt syfte för att ta oss till nästa nivå. Första gången jag använde ordet Amöban var 1992 när jag var med och utvärderade ett samarbetsförsök mellan lokal, regional och nationell nivå i välfärden med syfte att öka den lokala nivån frihet. Det är först nu snart 30 år senare som jag börjar förstå vad det innebär, efter att jag fördjupat mig mer i kroppens, själens och gruppens visdom. Amöban är urgammal, precis som urgammal visdom. Den utvecklas inåt tills den omslutit hela sin arvsmassa. Det gör att den hela tiden är i förändring och det är inte lätt att tala om vilken form den har. När hela arvsmassan är omsluten så dör den. Den fanns redan för tre miljoner år sedan.

Varmt välkommen till ett ettårigt utvecklingsprogram i systemiskt ledarskap. Här får du lära dig att leda från mellanrummet, från din sanning.

Vem är jag du möter

Jag är en människor som nästan alltid handlar intuitivt. Det är min gåva. Jag är inkluderande och mer och mer transparant. Människor som uppskattar denna min gåva är dem som också ärar sina gåvor. Det innebär att de varken förminskar, förstorar eller gömmer sig. De blir inte heller rädda för mig och försöker fly och springa ifrån mig. De ärar sig själva. Jag har också lärt mig att se andra människor mörker och ljus. Det är verkligen inget problem, det är en gåva, om de inte försöker använda mig för att bli av med sitt mörker eller ljus. De människor som lockas till mig är de som vill förändras på djupet, de som är trötta på att vara i sin överlevnad och vill bryta igenom, de om ser att jag inte dömer någon, de som tror på att livet är en gåva och i grunden har en tacksamhet till livet. De vet intuitivt att jag inte har något personligt intresse att förändra någon, alla människor får vara precis som de är. De vet också att jag ibland tänker annorlunda och kan då och då uppfattas ”crazy”. Jag respekterar andra människor väg till sin sanning. Om någon väljer att följa mig en stund i sitt liv lånar de av mig vad de behöver för en stund, tills de öppnat sin dörr och då är arbetet färdigt. Under detta år kommer jag att sitta utanför den dörren, till vilken jag aldrig kan gå in, och väntar att deltagaren ska öppna dörren. Gör personen inte detta så är det precis som det ska också. Mitt sätt att arbeta och leva mitt liv förändras ständigt.

Det är henne du möter om du väljer lära dig att leda från mellanrummet i detta utvecklingsprogram till systemisk ledarcoach. I det arbete vi gör så överlämnar jag mig också till det som ska komma bortom min kontroll. Energin och livet visar vägen och då är det aldrig personligt.

Jag har utvecklat detta ledarskap nu under mer än 10 år, men med en liten avstickare för att känna på det gamla ledarskapet för 3 år sedan. Det blev ett år i en struktur som var någon annans. För mig var det omöjligt. Vi bygger inte strukturer längre med en grundare där andra ska följa. Vi bygger nätverk med samverkanspartners där alla är där på samma villkor och följer varandra. Visst är det intressant att 80 procent av alla företag idag är enmansföretag som samverkar med andra företag. I offentlig sektor finns det genom finansiell samordning mellan välfärdens institutioner en möjlighet att expandera detta samskapande genom att systemiskt ledarskap där vi leder från mellanrummet.

Vems sanning följer du?

Sitter du fast i gamla sanningar eller lockas du med i nya som skapas i tidens rum? Var är du i allt detta? Vågar du öppna din sanning som kommer inifrån dig? Vågar du stå i den sanningen även om alla går emot dig? Hur vet du att det är din sanningen och inte en strategi? Om vi expanderar mer space inne i oss kan vi öppna för den sanning som vill visa sig. Vågar vi sedan överlämna oss till livet som vi aldrig kan kontrollera eller påverka, då kommer sanningen. Det är aldrig som vi tror. Det är nu vi också är öppna för att leda från mellanrummet.

Lär du dig att leda från mellanrummet genom ett systemiskt ledarskap. Vi startar den 20 mars. Läs mer www.mariefridolf.se/utvecklingsprogram-livet-ur-nuets-kraft. Vill du bli Systemisk ledarcoach tar du ett litet steg till och lär dig att coacha inte bara dig själv utan också andra till att bli ledd från sanningen. Sanningen som är varje människas unika gåva. Då kan vi ära och respektera varandra. Ja, alla!

Vill du ha referenser från någon av dem som har gått programmet hör av dig! Du kan också läsa under https://mariefridolf.se/utbildning-till-systemisk-ledarcoach/

Ingrid Marie Fridolf

marie@mariefridolf.se

0709812963

 

Lämna ett svar

17 − 2 =