Space in between, i en ny tid

Livet är stort och smått, det vi gör är stort och smått, de gemenskaper vi verkar inom är i stort och smått. När vi hittar föreningen av vem vi är och vårt livstruktur med det vi gör och var vi gör det så faller allt på plats. Det är framgång för oss själva, i mötet med andra och till samhället. Det är inte stort och inte litet, men det är så stort!

Våra rötter visar vägen

Våra rötter är livsviktiga, dessa kan vi aldrig ta oss ur. Vi kan göra om vårt förhållningssätt till dem och detta kan öppna det som väntar på att bli levt. Den potential, det bidrag som är din framgång och ett bidrag till den kollektiva förändring som nu sker. Vi öppnar då för vad vi ska bidra med till världen och samhället. Med rötter menas både vår egen uppväxt, vårt familjesystems potential och mönster och samhället och hela kollektivs potential och mönster. Det vi ska bidra med väntar och kommer att växa sig starkt genom lager av jord och alla vår överlevnad.

Emellan två paradigm

Vi förändras mer än någonsin nu i det mellanrum vi lever emellan två paradigm. Det gamla som verkar i mer än 2000 år och det nya som vi bara ser embryon av än så länge. Det gamla har under dessa 2000 år haft flera mindre paradigmskiften. Von Wright har beskrivit dessa samhällsparadigm genom de gamla grekerna, som letade efter standarder för ett rättvist och bra samhälle, till den medeltida ockultism bakom vilket det fanns magiska idéer om naturen och dess krafter som kunde behärskas av vissa utvalda. Ur det växte den moderna vetenskapen som först kopplades till kyrkan och användes som en motvikt mot vidskepelse och okristen tro. Senare separerade den vetenskapen från kyrkan och öppnade för det teknokratiska samhället där allt skulle mätas och förklaras. Här är vi fortfarande idag men vi har också öppnat för framtidens större helhetssyn, där helheten föregår delarna. Ett holistiskt och integrerande samhälle. Vi förstår dess egenskaperna och dess delarna baserat på helheten. Detta systemiska holistiska förhållningsätt öppnar för ett annat förhållningssätt till allt, inte minst naturen. Inget blir ett längre ett objekt. Social och psykologisk växt kan inte lösas med teknik. Det nya nu är att vi inte bara förändras in i ett nytt samhälleligt paradigmskifte utan samtidigt också i ett 2000 årigt paradigmskifte och kanske också en än större. Transformation är nyckeln och pågår individuellt och kollektivt samtidigt. Vi har svårt att greppa allt detta och kan därför bara öka vårt medvetande och göra vår egen personliga transformation och inre paradigmskifte. Det kommer att så frön och sprida ringar på vattnet. Det är vägen.

Vi är alla på en resa av transformation

Det är så vi ständigt ändra perspektiv. Har vi börjat den resan är allt, ja allt, i livet vårt ansvar. Vi har då axlat ansvarigheten, angelägenheten och nödvändigheten. På den resan öppnas också tacksamheten. För mig är dessa fyra ”heter” dagligen i mitt liv. Det är så jag lever från den femte som jag kallar värdigheten. Min vision är att åldras i värdighet. Det gör att jag i varje steg jag tar lever mitt liv i stor respekt till allt och alla. Jag har alltid levt mitt liv till mig själv, även under en tid då jag inte hade så mycket kontakt. Idag är kontakten till allt min livsväg och den växer alltid genom kroppen. Kroppen är det viktigaste jag har. Det har också lär mig att möta andra på samma sätt i nutid. I mitt arbete låter jag andra spegla sig i mig och jag speglar tillbaka. Men detta är större än så. En grupp, ett samhälle och en familj kan också bli en kropp för en stund, precis som vi människor blir en kropp med oss själva. Det är magiskt, och förutsättningen är att var och en i den kroppen kan vara helt unik och separat. Jag har just upplevt igen i en grupp hur vi blev en kropp för att sedan separerar och hämta hem till oss själva det vi då fick av gruppen. Så vandrade vi vidare och integrerar vårt perspektivskifte. Detta är ett annat sätt att beskriva system och hur system kan expandera. Denna transformation är då för oss alla i systemet och för själva systemet. Under alla år som jag arbetat med grupper har jag omedvetet gjort detta och det var först när jag såg systemet som helheten var där. Mellanrummet öppnade denna kontakt. För mig är det samma rörelse som det autonoma nervsystemet vi öppnat och sluter, vi andras in och ut, vi blir ett och så separerar vi etc. Emellan dessa rörelser finns ett mellanrum och ur det växer expansionen.

Vår livs största resa

Om vi tror att vi inte behöver göra den resan och påverkar andra att göra den eller stoppar andra att göra den så är vi ganska naiva. Kanske är vi rädda och då vet vi att vi är på rätt väg. Kanske är det inte dags än och då behöver vi vänta. Den som vågar stanna i sin livs största transformation, genom att komma tillbaka till den livsstruktur som vi skyddat tidigt i livet, gör denna resa. Mellanrummet emellan det som idag låser fast oss i det överlevnadsmönster vi skapade tidigt i vårt liv kan öppna för denna transfans livsstruktur!

Den nya vetenskapen

Vetenskap handlar om att ta fram ny kunskap med systematiska metoder. Det sker idag och sakta öppnas mer områden som vi aldrig tidigare hade kunnat ana. Vi kan ändra kommande generationers historia nu, genom att göra allt för att transformeras för att mer och mer kunna leva vår potential. Den som är på den resan vet vad det innebär och är bredd att göra det om och om igen. Vi har alla ett val. Vi har alla en möjlighet att leva vårt liv från den vi är. Vår skugga, det som vi gjort oss blinda för i syfte att skydda oss, kan transformeras. Där har vi gåvor, på samma sätt som vi har gåvor från det som väntar. Vi har alla en uppgift att nu förändra framtidens skugga och öppna för framtidens potential. Det är den nya vetenskapen som vetenskapsmän och kvinnor kommer sätta ord på.

Visdom och kraft, våra följeslagare

Vår visdom har vi från de strategier vi skapat för att skydda våra gåvor. Vår visdom har växt ur vår transformation av dessa strategier och de gåvor vi gömt i dem. Detta ”värker” vi fram i vår process att återfödas gång på gång. Strategierna tillsammans med våra gåvor bildar vår livsstruktur. Det är därför vårt ego och vår själ är samma, inte två olika saker. Vi har bara ”splittat” dem för att de ska ”värka” för att komma samman igen. Den resan till förening kan ske när vi ser helheten och också ärar det vi inte vill har eller se. Upplevelsen av att vara en kropp är magisk. Den upplevelsen kan vi ha inne i oss, i en grupp och i ett samhälle. Vi kan då får en känsla av att var ett med allt, bortom det vi någonsin kan eller ska kunna förklara. I dessa ögonblick är vi djup närvarande i vår jordlighet. Resan dit är vår visdom. Den resan öppnar också för vår kraft som var där från början. Nästan alla människor har behövt skydda den kraften.

”Motsols eller medsols snurrar livet. Om du håller dig i livets mitt kan du se allt. Motsols behöver inte innebära att du går mot livet. Det kan också vara att avsluta det som påbörjats utan att egentligen har börja det. Låter det snurrigt ja kanske eller också mera rakt på. När du då backar till början har du till din förvåning med dig ditt nya perspektiv in i det som var din intention från början. Ett exempel. Du vill bli fri och så gör du dig fri och går motsols med din frihet som du ville frigöra och då helt plötsligt ser du ditt liv i ett nytt perspektiv från början. Ja, att du redan är fri i det du ville frigöra.

Livet är klurigt inte sant, men också fantastiskt underbart och roligt när vi efteråt ser hur vi hållit oss fast i förgången tid. Allt du vill kan du göra här och nu och samtidigt hela förgången tid. Då kan ett nytt perspektiv bara poppa upp. Visst låter det enkelt, men ack så svårt om vi inte klarar att stanna i nuet. I nuet stannar tiden och de människor vi möter är nya varje gång, också vi själva. Förundran är då en bra egenskap. Ja vi kan verkligen överraska oss själva. I dessa stunder kan vi klara att möta alla dessa perspektivskiften som väntar. Lycka till.

Två kollektiva komplex som också är individuella 

För många av oss i Sverige är syndabockkomplexet integrerat i oss. Någon måste bära för andra. När vi tar oss ur detta komplex som också är en del av Sveriges komplex kan vi se vad som sker bakom olika kollektiva rörelser. Syndabockskomplexet bygger på triangeln offer-förövare-hjälpare. Så länge vi sitter fast i detta så kommer vi att gå mellan dem i vår blindhet. När vi blir offer bjuder vi in både förövare och hjälpare, när vi blir förövare bjuder vi in offer och hjälpare samt när vi blir hjälpare bjuder vi in offer och förövare. Detta komplex av strategier öppnar vår personlighet med olika delpersonligheter att hantera detta mönster. Påbörjar vi resan att ta ur detta komplex kommer vi att förändra vår personlighet, vår identitet om och om igen. Det är den resan som grundar oss och får oss mer jordliga. Det vi skulle kunna kalla själslighet. Det finns också ett annat komplex som är integrerat i oss, orakelkomplexet. Detta har växt under många tusen år och finns inte bara inom olika kyrkliga samfund, utan också inom new age rörelser samt i vetenskapen. Någon vet mer än andra och kan förutse. Detta bygger på triangeln kropp, själ och ande. Problemet i denna dynamik är att vi exkluderar egot. Egot som är vår livsnerv till vår kraft. Vi individer är så förlorade i denna blindhet i vårt samhällssystem och där vi gjort vetenskapen själlös fast vi i grunden vet att både den och samhället har en själ. Om vi kunde och ville öppna för detta skulle vi också våga se hur vetenskapen också sitter fast i denna triangel. Ett bra exempel nu är kvantfysiken. Vi kan bara var och en bli vår egen auktoritet och komma hem till vår visdom och kraft för att med vårt bidrag förändra. Vi är du förändringsagenter i våra liv.

Den stora expansionen sker i mellanrummet

Det är i mellanrummet mellan dessa två komplex som expansion kan ske i oss alla på en kollektiv nivå. Även om vi personligen inte har ett syndabockskomplex, sitter vi fast i detta på en kollektiv nivå. Hela det svenska samhället gör detta. Även om vi inte tror på andlighet personligen, är vi ändå fångna i detta kollektiva komplex. Vår tids stora utmaning är att ta oss ur detta bit för bit. Det kan bara ske på en individuell nivå som i sin tur påverkar kollektivet. Varje individ som förändras sprider ringar på vattnet. I mellanrummet emellan dessa öppnas vår livsstruktur, våra affärer (vårt bidrag) och vår grupp.

Konceptet Space in between

Genom konceptet Space in between tar du dig direkt till kärnan av vad du vill förändra. Det är aldrig som du tror och det öppnar för nya koncept och metoder ur din livstruktur. Det är din angelägenhet och det kan öppna för de grupper som du behöver verka i med denna angelägenhet. Det är i detta fält du finner framgång i ditt bidragande. Ett fält som måste upplevas och förstås av dig på ditt sätt. Stort innebär det att du kan påverka vägen in i det nya paradigmet, litet innebär det att du kan påverka dig till förnöjsamhet och frid. Mellanmänskligt innebär det att du kan nå framgång i dina affärer och din profession samt öppna för en gemenskap som är större än dig. Genom konceptet Space in between och dess metoder kan du få stöd i denna process.

Jag som har skapat detta koncept heter Ingrid Marie Fridolf. Jag brinner för människors, gruppers, samhällens och andra systems potential till förändring. Jag har verkat på individuell, grupp och samhällsnivå i hela mitt personliga och professionella liv.

Vill du öppna för din potential! Vill du öppna för din angelägenhet och ditt bidrag! Vill du öppna för din grupp och att möta grupper mer medvetet! Vill du se din livsstruktur! Vill du skapa ditt koncept som kommer från dina rötter och din livsstruktur!

Läs mer på www.mariefridolf.se och www.spaceinbetween.se

Göteborg den 4 november 2019

©Ingrid Marie Fridolf

Lämna ett svar

fyra × fyra =