Lär dig att leda dig själv till mer expansion

Livet är magiskt på alla sätt och vis. Allt öppnar sig i den takt det ska och på det sätt det ska. Vi har alla gåvor som väntar på att bli levda. Det är livets magi. Om vi lär oss att leva i nuet utan några särskilda tankar eller normer/regler att följa så är allt där. Jag har alltid trott att jag behöver fler utmaningar i livet, men nu har jag lärt mig något annat. I livets magiska ögonblick finns det en ordning, den ordning som väntar på att bli levt. Jag föddes in i mellanrummet och när nu allt faller på plats så finns livsstrukturen där, alldeles i sin ordning. Den var där från början, men många livserfarenheter och professionella lärdomar var nödvändiga för att jag skulle se min första struktur. Idag möter jag den ordningen också hos andra, ja deras ordning. Det kan vara en kollegas, en deltagares, en grupps och en familjs. Vi har inte samma ordning, men väl en ordning. Denna ordning skapar vår livsstrukturen, som är vårt bidrag till livet. När vi kan leda oss själva från det mellanrum som krävs för att ordningen ska visa sig kan vi bli en förebild för andra för deras inre ledarskap. Detta inre ledarskap är avgörande för samskapande och samarbete.

Vi kan bara vänta på ommöbleringen

Det intressanta är att den ommöblering som sker i oss när ordningen öppnas är också samma ommöblering i alla våra relationer, i vår familjen och i vår relation till samhället. Just nu har livet mött mig med så mycket respekt. Nedan några exempel; tillsammans med en kollega, med en deltagare, med en klient, med ett av mina barn, med en tandläkare och med en samhällsföreträdare. Varje ögonblick var magiskt och jag kände en djup vördnad. Hur kunde det bli så! Ja det vet jag ju inte säkert, men jag var totalt sann och ärlig. Den sannheten kom från mitt öppna hjärta och från det som väntar på att bli levt. I några fall är det mjukt och i andra fall mera hårt, men sanningen kommer endast från ett öppet hjärta. Det enda sättet för hjärtat att expandera är att det skapas ett mellanrum. Detta mellanrum håller det som ska komma fram. Det är inte vilket mellanrum som helst utan mellanrummet emellan. Att verka på detta sätt i livet innebär att vi behöver gå mycket, mycket långsamt. Varje litet steg har betydelse för nästa steg och vi vet aldrig vad nästa steg är. Det betyder inte att vi inte gör något men vi behöver börja med att vara på en plats där vi kan ära den vi är. Detta kan expandera mellanrummet. Några exempel:

·      I mötet med en kollega står jag öppen och väntar, mellanrummet expanderar. Jag gör inget mer än att jag är här och allt är OK. Mellanrummet expanderar när vi är i kontakt med varandra. Det intressanta är att vi står i kontakt i mellanrummet utan att ha fysisk kontakt. Vi står båda i vår livsstruktur som sakta tar mer form och expanderar, var för sig och gemensamt.

·      I mötet med en deltagare som just öppnat sin livsstruktur och börjar att sätta gränser för att inte bli indragen och invaderad för att kunna lära sig se skillnaden på liv och liv. Ingen behöver göra något när respekten expanderar, respekten för att det finns en skillnad på liv och liv. Mellanrummet mellan alla olika ord för liv tar henne till livet. Jag bad henne skriva ned dem och hon dansade dem för mig. Precis som eskimåerna har mer än 70 ord för snö så har hon många ord för liv.

·      I mötet med en klient som jag mött några gånger och bestämt mig för att avsluta med. Jag var ärlig; jag kan inte arbeta med dig, jag är inte tillräckligt kunnig. I mellanrummet som då öppnades expanderade båda våra hjärtan och hon gråt sig till inre frid. Då visste vi båda att allt var färdigt och hon höll sig själv till slut. När vi skildes sa jag; ta hand om dig nu och hon vände sig till mig och sa jag ska försöka. Det var första gången hon såg att det bara är hon som kan hjälpa sig själv. Ett magiskt ögonblick!

·      I mötet med ett av mina barn som började skoja med mig om en händelse som var smärtsam för mig. Jag säger; snälla skoja inte om detta det förstärker bara min oro. Han svarar yes, sorry! Det är så jag gör med mig själv när jag är oroligt. Jag svarar att jag väljer att hålla oron i mitt hjärta och till slut löses den då upp. Jag höll mig och han höll sig och i mellanrummet kunde en respekt och kärlek öppnas i respekt till våra olika sätt att hantera vår oro. I den stunden möts vi i fältet mellan oro och vårt sätt att hantera den.

·      I mötet med min tandläkare står jag helt naken och ledsen att jag förlorat en tand. Känner mig fattig! Hon ser på mig och säger; ja, vilken skam det måste vara att vara fattig. Vi tandläkare ser klyftorna i samhället och vet också att för kroppen är det bättre att ha en glugg än en massa gift i mun som amalgam. Det är en falsk rikedom. Wow, jag ser djupet av vad hon säger. I den stunden möts vi i livets visdom i fältet mellan fattigdom och rikedom. Jag ler och gluggen är fullt synlig. Så mycket vi försökt och försöker fortfarande definiera i det materiellas rikedom för att dölja den fattigdom som finns där bakom. Jag är inte rik men känner mig så rik. Jag är inte fattig men då och då känner jag mig så fattig. De stunderna döljer jag inte längre för mig själv.

·      Jag missade att skicka in arbetsgivaredeklarationen och ringer och säger detta till en man på skatteverket. Jag har glömt och är så ledsen, vad ska jag böta nu. Som svar får jag; ja det var ju semester så för denna gång lämnar jag det hän eftersom du var ärlig och ringde och bad om ursäkt! Wow, får man göra så! Ja; Det finns alltid en gråzon i mellanrummet mellan regler och personliga skäl. Jag blev djupt berörd och tackade från den platsen inne i mig.

Detta är bara några exempel hur annorlunda livet är när vi lever än mer från mellanrummet, med dess gåva till livet. Mellanrummet är hela tiden där och väntar på att vi ska expandera. Det är i mellanrummet i oss, i relationer, i grupper, i familjen expansionen sker från det som vi aldrig kan förklara. Jag kallar det vår jordlighet. I det finns tre förutsättningar; jag kan vara i kontakt med mig, i kontakt med den andra (om det är en relation) och i kontakt med mellanrummet på samma gång. Expansionen sker när vi öppnar för det okända. Detta ögonblick kallas ibland ”second order change”. Något nytt skapas bortom det vi kan kontrollera. Det är livets magiska ögonblick.

Jag, precis som alla andra, förlorar mig ibland och då krymper mellanrummet. Jag blir då intrasslad i den andra och det skapar istället kontraktion/sammandragning, tills jag kan ge mig mer space igen. När jag väl integrerat mellanrummet i mig så vet jag att jag förr eller senare alltid kommer tillbaka dit. Livet lär mig att transformera mina ”triggers” och göra synligt vad jag behöver hela i mig. Det som pågår inne i oss mellan olika delar speglas där ute. Arbetet är inifrån och ut. Det är vårt avtryck från inre och yttre ledarskap av oss själva. När vi är i grupper öppnas en starkare expansion eftersom vi då både behöver ha kontakt med oss själva. deltagarna i gruppen, gruppen och mellanrummet. I detta fall är mellanrummet mellan var och en av deltagarna i gruppen och mellan alla deltagare i gruppen samtidigt och gruppen. Gruppen har ett eget inre liv bortom dess medlemmar. När alla deltagarna i en gruppen är på samma horisontella cirkel sker expansionen av hela gruppen. De innebär att det aldrig är en enskild person eller flera enskilda personer som kan expandera en grupp. Ledaren behöver därför bli en del av gruppen.

Lär dig att leda från mellanrummet från konceptet Space in between som tar oss bortom det vi kan förstår. 

Göteborg den 30 september 2019

Ingrid Marie Fridolf

Lämna ett svar

fjorton − fyra =