Empatiska själars resa hem kräver nya koncept i denna tid

Concept "Space in between"
om mellanrummets gåva - del 1

1500 750 kr

Co-creation with life
om trans-formation - del 2

1500 750kr

Leadership from between
om empatiska själar - del 3

1900 950kr